Dekning av inntektstap for arrangementer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Sep 2020

Det kan fra 1. 9 være mulig å få dekket inntil 70 % av inntektstapet frem til 1. november, deretter 50 % for tapte inntekter for avlyste arrangement. Dersom arrangementet gjennomføres helt eller delvis, så kan man søke om å få dekket inntil 70 % for arrangementer ut året. Dette er ikke vedtatt på Stortinget enda, derfor finner du ikke informasjon om disse tingene. Vi vil orientere ut så fort Stortinget har fattet sine vedtak.

Regjeringen ønsker en stimuleringsordning for 2021, som NIF tror starter 1. november 2020. Hvis de tar deres innspill til følge, så kan det være mulig å få dekket merkostnader som følge av smittevernstiltak. Men dette vet man ikke enda. Det vil komme på plass i løpet av høsten.