Regler for gjennomføring av arrangementer i idretten

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Okt 2020

Det er ikke kommet ytterligere begrensninger når det gjelder gjennomføring av arrangementer i idretten, med unntak av krav om faste seter ved utendørs arrangementer på inntil 600 personer.

Les mer om dette og smittevernveilederen her.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/.

Helsedirektoratet har i dag oppdatert sin Nasjonale veileder for gjennomføring av offentlige arrangementer. Idrettsarrangementer går under denne veilederen, men ikke ukentlige treninger. Det kan være enkelte kommuner med høyt smittetrykk som har ekstra lokale innstramminger i tillegg til de nasjonale retningslinjene.

NHF oppfordrer alle våre klubber som skal gjennomføre løp og arrangementer fremover til å sette seg godt inn i kriteriene for gjennomføring, både nasjonalt og kommunalt.

Nasjonale regler for gjennomføring av arrangementer Covid-19

 

Vedlegg: