Informasjon om tilskuddsordning for arrangementsstøtte i 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Nov 2020

Vi har i dag fått informasjon fra Kulturdepartementet om tilskuddsordningen for arrangementsstøtte 2021

Kulturdepartementet skriver følgende:
Kulturdepartementet viser til tilskuddsordningen for arrangementsstøtte, som ble innført som en prøveordning i 2019. Formålet med ordningen er å gi frivillige, medlemsbaserte organisasjoner med små kommersielle inntektsmuligheter mulighet til å arrangere internasjonale mesterskap i Norge. Ordningen finansieres fra spillemidlene til idrettsformål.
Det er til sammen gitt tilskudd til 13 mesterskap, fem i 2019 og åtte i 2020. To av mesterskapene ble avholdt før koronaen satte inn. Av de resterende 11 mesterskapene er åtte blitt utsatt eller avlyst pga. korona-situasjonen.
Siden det er uklart hvordan korona-situasjonen vil utvikle seg i tiden som kommer og hvilke konsekvenser dette vil kunne ha for muligheten til å arrangere mesterskap i Norge i 2021, har departementet besluttet at det foreløpig ikke utlyses en ny søknadsrunde for arrangementsstøtte til internasjonale mesterskap. Departementet vil vurdere om det skal inviteres til en søknadsrunde i løpet av 2021 forutsatt at smittesituasjonen blir mer avklart, og det synes mulig å arrangere mesterskap uten inngripende korona-restriksjoner.