Snøscooter endelig godkjent – spillemidler til utstyr

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 6. Jan 2021

Vi fikk i dag, etter mye frem og tilbake, endelig svar fra KUD om at snøscooter vil være søknadsberettiget i ordningen for spillemidler til utstyr  fra og med 2021

Anskaffer klubben snøscooter i 2021, vil dere kunne søke om inntil 1/3 av kostnaden under ordningen for spillemiddler til utstyr i februar 2022. Det vil dessverre ikke være mulig å søke om støtte til snøscooter anskaffet i 2020 eller tidligere. Det er kun snøscooteren som er godkjent, slik at utstyr til scooteren som slådd eller liknende vil ikke utløse tilskudd.

Alt utstyr det søkes om skal være nytt. Unntaket er:

12. Tilskudd gis i utgangspunktet ikke til brukt utstyr. Unntak kan gjøres for utstyr som:
a. Har lang levetid
b. Er svært dyrt i innkjøp som nytt
Hvert brukt utstyrselement som det søkes tilskudd til må koste minimum 150 000 kroner for å være tilskuddsberettiget.