Presisering av retningslinjer 20. januar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Jan 2021

Regjeringens innføring av nye restriksjoner for idretten som ble varslet 18.januar, er gjeldene fra 20.januar og 2 uker frem . Det ble fra NIF sagt frem til 31. januar, noe som ikke stemmer. Det har vært noe usikkerhet på betydningen av noen av anbefalingene, så her kommer presiseringer av restriksjonene:

 

Barn/Unge under 20 år

  • Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Det gjelder utendørs og innendørs, uavhengig av type idrett eller om det er kontaktidrett eller ikke.
  • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med g uten nærkontakt.

 

Voksne over 20 år

  • Voksne over 20 år skal ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.

 

Toppidrett: (det som hvert særforbund har fått godkjent som definisjon av toppidrett)

  • Kamper/konkurranser som inngår i nasjonale serier, kan ikke gjennomføres i en periode på to uker fra 20.1.2021. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
  • Internasjonale serier som er omfattet av eksisterende unntak for toppidretten kan gjennomføres.
  • Det er ikke adgang til å sette opp treningskamper eller liknende som erstatning for seriespill, men andre arrangementer som var planlagt gjennomført kan gjennomføres.

 

Vi oppfordrer klubbene til å arrangere organisert trening for barn, ungdom og voksne, slik at man opprettholder aktivitet lokalt i klubbene.