Regjeringen viderefører eksisterende nasjonale tiltak til midten av februar

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 3. Feb 2021

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene som ble innført 18. januar, til midten av februar. Regjeringen åpner nå for at barn og unge under 20 år i hele landet kan drive organiserte idretts- og fritidsaktiviteter. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være vedtatt lokale restriksjoner og anbefalinger som kan være strengere enn de nasjonale, og alle må derfor sjekke kommunens regler.

I praksis vil dette bety følgende for hundekjørersporten:

  • Den gjeldende nasjonale anbefalingen er å utsette arrangementer innen organisert idrett. For hundekjørersporten regnes alle konkurranser som arrangementer. Organisert trening er ikke å anse som et arrangement. En treningskonkurranse vil kunne regnes som et arrangement dersom den samler tilskuere. For ytterligere informasjon om arrangementer, se Arrangementer, samlinger og aktiviteter.
  • For voksne er den gjeldende nasjonale anbefalingen å ikke drive organisert idrett innendørs. Voksne kan trene utendørs dersom det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom personer.
  • Barn og unge under 20 år kan drive organisert trening både innendørs og utendørs, med mindre det er innført strengere tiltak lokalt. Blanding mellom de faste gruppene bør unngås. I alle situasjoner utover selve aktiviteten, for eksempel i pauser, i garderoben, før og etter trening, er det viktig å tilstrebe minst 1 meters avstand til andre personer.
  • På treninger anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en treningsgruppe. Flere slike grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom treningsgruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
  • Alle unødvendige reiser skal unngås. Det frarådes å reise på tvers av kommunegrenser for å delta på treninger, konkurranser, samlinger eller lignende.
  • Toppidretten kan trene som normalt.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet laget en veileder med råd om smittevern ved covid-19 for idrettslag og -foreninger.

Lokale tiltak

Utbrudd av engelsk virusmutasjon – tiltak i kommuner 3.–10. februar

Andre kommuner

Flere andre kommuner har innført strengere tiltak som følge av forhøyet smitte lokalt. Se nettsiden til din kommune (helsenorge.no) for informasjon.