Koronaveileder frem til 15. februar 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Feb 2021

Norges Hundekjørerforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 29. januar.  Og de anbefalinger som er gitt av NIF.  Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og aktivitet for NHFs klubber og organisasjonsledd frem til 15. februar:

 

Barn Ungdom Voksne over 20 år
Trening inne max 20 personer JA JA NEI
Trening ute max 20 personer JA JA JA
Konkurranser inne NEI NEI NEI
Konkurranser ute NEI NEI NEI
Konkurranse i eksisterende treningsgruppe internt i klubb Max 20 JA JA JA

 

Barn/Unge under 20 år

  • Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Det gjelder utendørs og innendørs, uavhengig av type idrett eller om det er kontaktidrett eller ikke.
  • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
  • Det kan avholdes løp i eksisterende treningsgrupper (max 20) internt i klubbene

 

Voksne over 20 år

  • Voksne over 20 år skal ikke drive organisert aktivitet innendørs, men kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
  • Kamper, cuper, stevner eller tilsvarende arrangementer må fortsatt utsettes inntil videre. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
  • Kamper/konkurranser som inngår i nasjonale serier, kan ikke gjennomføres i en periode frem til 15.02.2021. Dette gjelder både lagidretter, individuelle idretter og idretter med og uten nærkontakt.
  • Det kan avholdes løp i eksisterende treningsgrupper (max 20) internt i klubbene
  • Internasjonale serier som er omfattet av eksisterende unntak for toppidretten kan gjennomføres.
  • Det er ikke adgang til å sette opp treningskamper eller liknende som erstatning for seriespill, men andre arrangementer som var planlagt gjennomført kan gjennomføres.

For klubber som ligger innenfor ring 1 og 2 gjelder egne regler,
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/kraftigere-tiltak-i-ostlandskommuner-sporsmal-og-svar/id2829752/

Det er viktig at alle klubber holder seg oppdatert på gjeldene anbefalinger fra egen kommune. Er kommunens anbefalinger strengere enn de nasjonale retningslinjene, skal disse overholdes. Det er til enhver tid de strengeste anbefalingene som gjelder.

Det er forståelig at det føles ulogisk at vår idrett som bedrives utendørs ikke skal kunne arrangere løp internt i klubbene og på tvers av kommunene der det ikke er smitte. Skiforbundet har på vegne av utendørsidrettene tatt dette opp med regjeringen, men ikke fått gehør for synspunktet. Regjeringen ønsker så langt ikke å lage noen unntak for særegne idretter.

Vi vet at det også er forvirring rundt begrepet arrangementer, som åpner opp for vesentlig flere deltakere. Arrangement er ikke trening.
https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer/#arrangement-pa-offentlig-sted

Nå gjelder restriksjonene fram til Regjeringen gjør ny vurdering i midten av februar.

Hundekjørerbundet vil fortsette å synliggjøre hvor sikkert hundekjørersporten har blitt drevet og vil bli drevet fremover.   Vi vil også fortsette å synliggjøre det ansvaret som alle våre klubber har vist i denne perioden. Vi jobber aktivt for at vi ved neste anledning får lov til å gjenåpne aktiviteten lokalt og regionalt, og understreker at arbeidet utføres overfor NIF, KUD og HD.

 

I mellomtiden ønsker vi alle klubber lykke til med god hverdagsaktivitet på trening!