NY DATO HUNDEKJØRERTINGET

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Mar 2021

Norges Hundekjørerforbund sitt ting har vært berammet til 5.-6. juni på Gardermoeni. Grunnet pandemien er det stor usikkerhet om det vil bli mulig å gjennomføre tinget fysisk allerede første helg av juni. Da tinget i fjor var digitalt, mener vi det er viktig at vi nå får gjennomført et fysisk ting i år. Styret har derfor besluttet å flytte datoen for Hundekjørertinget til 18.-19. september på Gardermoen. Vi har valgt å ta denne beslutningen i god tid i forkant, slik at det blir forutsigbart for alle våre medlemsklubber..

Dato for innkomne forslag er også flyttet frem til 1. august.

Vi håper på stort oppmøte på Hundekjørertinget, og ber alle våre medlemsklubber om å sette av datoen i kalenderen.