Protokoll IFSS årsmøte 15. mars 2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 20. Apr 2021

IFSS skulle opprinnelig gjennomført sitt årsmøte i november 2020, men grunnet pandemien, ble det utsatt til 15. mars 2021.

Årsmøtet ble avholdt digitalt, og IFSS hadde gjort et godt forarbeid, slik at møte ble gjennomført uten store problemer.

 

PROTOKOLL IFSS GA 2021

Vedlegg: