Klubbene kan nå søke om tilskudd til rekrutteringsaktiviteter

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Apr 2021

“ALLE SKAL MED”- aktivitet for alle med hund

Etter flere år med svært lav rekruttering til sporten er det tid for å gjøre et felles løft for å rekruttere flere til vår sport. Vi håper klubbene vil være kreative tilby aktiviteter i større omfang enn tidligere. Etter over et år med store begrensninger i det totale aktivitetstilbudet grunnet pandemien, hungrer folk etter å komme i aktivitet. Vi ser at pågangen til kurs og aktiviteter nå er vesentlig større enn tidligere. Vår sport har en unik mulighet til å tilby aktivitet selv om pandemien fremdeles ikke er over, da aktiviteten foregår ute og foregår uten fysisk kontakt. Vi håper våre klubber vil bidra og ta ansvar til å samle hundekjørere, nye og gamle, til sosial og nyttig treningsaktivitet. Det spiller ingen rolle om hunden er stor eller liten, alle med hund kan være med!

Norges Hundekjørerforbund inviterer derfor alle hundekjørerklubber til å søke om tilskudd til lokal aktivitet for barn og unge frem til 1. desember.   Søknadsfrist 1. Juni 2021 

Det ligger noen krav til gjennomføring, som er:

 • Åpent for alle
 • Gratis deltakelse (gjelder ikke SHKS)
 • Overvekt av deltagere under 19 år
 • Minimum 1 deltaker som ikke er medlem av en hundekjørerklubb
 • Plan for markedsføring lokalt
 • Alle deltakere som ikke er medlem av en klubb, skal automatisk få gratis medlemskap i arrangørklubben ut sesongen
 • Aktiviteten skal være tilrettelagt for nye medlemmer
 • Rapportering

Søkbare aktiviteter:

Aktivitet Krav Min antall timer Tilskudd Tilskudd pr deltaker ikke-medlem
Samling 1 dag 1 innstruktør pr 10 deltakere, min. 7 deltakere 5 1250 100
Samling helg 1 innstruktør pr 10 deltakere, min. 7 deltakere over 2 dager 10 2500 100
Sommerhundekjørerskole 1 innstruktør pr 10 deltakere, 5 dager, min 7 deltakere 25 5000 100
Dressurkurs dag/kveld 1 innstruktør pr 10 deltakere pr dag/kveld, min 7 deltakere 2 500 100
Lavterskel løp Minimum 1 ikke-medlem pr 10 startende, min 10 deltakere 5000 100
Barn og hund 1 innstruktør pr 10 deltakere pr dag/kveld, min 7 deltakere 2 500 100
Ukentlige treninger – sesong Lønn trener. Minimum en trening i uken, min 7 deltakere, 7500 100
Åpen dag på kennel 10 deltakere, minimum 7 deltakere 5 1250 100
Digitale lavterskelløp Minimum 20 deltakere 1000
Materiell 1 dags samling 1000
Materiell helge samling 2000
Materiell barmarksløp 1000
Materiell Åpen dag kennel 1000
Leie av arena Fremvisning av kvittering, maks kr 4000

Markedsføring

Klubbene må markedsføre aktiviteten lokalt. Dette kan gjøres via sosiale medier, men rekruttering ansikt til ansikt er alltid best. Still dere opp på lokale utfartssteder hvor det er naturlig å gå tur med hunden, og informer om tilbudet. Lag små flygeblad som dere setter på bilene. Heng opp informasjon ved butikker skoler osv. Klubben kan ikke forvente at folk utenfor klubbmiljøet finner informasjon om aktiviteten ved å legge det ut på hjemmesiden og egen Facebook side. På Facebook må dere dele aktiviteten med grupper i nærområdet hvis det skal ha god effekt. Det kan være lokale:

 • Brukshundklubber
 • Frilufts organisasjoner
 • Idrettslag – skiklubber – orienteringsklubber osv
 • Jeger Jakt og Fiskeforeninger
 • Rasehundklubber
 • Diverse interesse sider for hund (her er det mange)
 • SFO

Her er det bare å bruke kreativiteten.

Det er også lurt å bruke noen få kroner på å fremme innlegget.

Ukentlig treningstilbud – sesong

Ukentlige faste treninger minimum en gang i uken, i minimum 8 uker

 • Støtten skal dekke lønn til trener
 • Dette skal være nyopprettede lavterskeltilbud, som i utgangspunktet skal henvende seg til nye medlemmer.

Oppfølging av nye medlemmer

For å beholde de personene som har deltatt på en aktivitet, er det viktig å vise at klubben ønsker å beholde de. Dette kan gjøres ved å:

 • Ønske de velkommen til klubben på e-post
 • Informere om kommende aktiviteter i klubben
 • Oppfordre de til å være med på aktivitet
 • Oppfordre de til å ta med venner
 • Engasjere foreldrene

Støtten det kan søkes om er til instruktører og gjennomføring.

Benytt gjerne de nyutdannede trenerne, de trenger praksis!

Liste over trenere ligger vedlagt. 

Vi oppfordrer til å gjenta alle aktiviteter flere ganger i løpet av sesongen. Beløpene over er per arrangement, bortsett fra ukentlige treninger.

Alle må forholde seg til idrettens oppdaterte koronavettregler.

Alle gjennomførte aktiviteter skal rapporteres inn så fort som mulig,  senest 14 dager etter gjennomført aktivitet i eget rapportsskjema.

Har dere spørsmål kontakt administrasjonen på 99699999

Søknadsskjema

Rapportskjema

Trenere

Vedlegg: