Vil du bli antidopingkontrollør for hund?

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Sep 2021

NHF BEHØVER FLERE DOPINGKONTROLLØRER FOR HUND

Norges Hundekjørerforbund har behov for flere dopingkontrollører som kan forestå dopingkontroll av trekkhunder på løp, og inviterer til dopingkontrollørkurs.

Dato: 15.-17 oktober.
Sted: Elgstua på Elverum. Overnatting er inkludert.
Tid: Fra kl 18.00 fredag. Avslutning søndag ettermiddag.

Kurset avholdes i tråd med retningslinjene for utdanning av Doping Control Officer(DCO) til det internasjonale hundekjørerforbundet, International Federation of Sleddog Sport (IFSS). En DCO har ansvar for prøvetakingen som er bestilt på et løp. Man vil på dette kurset lære seg sette opp en dopingkontrollstasjon med alt utstyr, foreta innkallinger, gjennomføre kontroller, ivareta skjemaer og prøver på korrekt måte, og sørge for forsendelse av prøver til laboratoriet.

NHF søker deg som er:
– Erfaren med hund
– Er over 18 år
– Har sertifikat
– Ikke er aktiv utøver i hundekjøring
– Ikke er i familie med-eller har nær relasjon med person som er aktiv i hundekjøring
– Ikke har verv eller ansettelsesforhold i NHF
– Snakker og skriver engelsk godt
– Er ryddig og nøyaktig

– Er selvstendig og tåler å jobbe under stress
– Er villig til å legge inn den tid og arbeid det vil kreve for å bli godkjent kontrollør.

 

Hundekjørersporten driver selv sin kontrollvirksomhet, og det er frivillige som utfører arbeidet. Man vil ikke motta lønn, men NHF dekker alle kostnader ved reise og opphold på deres løp. Som IFSS DCO vil du også kunne bli tilbudt oppdrag i utlandet, på f.eks. EM og VM.

Antidoping er et stort og spennende tema, og ikke minst viktig. Er du en person som er opptatt av dyrevelferd og ser viktigheten av antidopingarbeidet, nøl ikke med å ta kontakt.

 

Vi har som mål å ha 4 nye, norske IFSS DCO ferdigutdannet innen utgangen av 2022. Du vil få grundig opplæring med tett oppfølging, en mentor, frem til dagen du og IFSS mener at du er klar til å være DCO på egenhånd.

Interesserte bes kontakte NHF antidopingkomité v/ Anne-Grethe Sætrang, e-mail: agzrang@online.no

 

COVID-19
Kurset avholdes i tråd med gjeldende smittevernstiltak. Skulle smittesituasjonen tilsi at et fysisk kurs ikke kan- eller bør avholdes, vil vi gjennomføre et teorikurs digitalt.