NHFs konkurranseregler er oppdatert 12.10.2021

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 7. Okt 2021

NHFs konkurransereglement er nå oppdatert med endringer vedtatt på tinget 2021. Endringene er foreløpig merket med rødt, slik at man skal kunne se hva som er nytt fra 19.09.2021.

Det vil komme flere oppdateringer i konkurransereglene om ikke lenge. Dette er knyttet til nye krav i Forskrift om velferd for hund og hest i konkurranser  og Veileder til forskriften.

Vi er i gang med dette arbeidet men ikke helt i mål enda. Vi anbefaler alle våre arrangører, trenere og utøvere til å sette seg inn i de nye reglene i mellomtiden.

NHF jobber nå med å få satt opp Webinar for å utdanne nye Dyrevelferdskontrollører som nå skal være tilstede i alle konkurranser vi arrangerer. Også bredde og lavterskelløp så lenge deltakerne rangeres og det kåres en vinner. Vi håper å få dette på plass så raskt som mulig.

Dokumenter som beskriver Dyrevelferdskontrollørens mandat og mal for skriftlig kontrolljournal kan arrangører finne her

Det er noen problemer med dokumentet, da det er noen formateringer vi ikke klarer å få bort. Disse gjør at det dessverre blir noen blanke sider i dokumentet. Vi beklager dette, og vil jobbe for å få rettet opp denne feilen.

NHFs konkurranseregler oppdatert 12.10.2021

Vedlegg: