Internasjonalt Tysk Mesterskap, og World Cup Leipa

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Nov 2021

På grunn av at det ikke har vært arrangert noe annet Internasjonalt arrangement i år, og det er mest sannsynlig at EM vil bli arrangert på samme sted i 2022, ønsker vi at løpere fra barmarkdisiplinen får info om dette løpet, og at noen drar. De som er representert fra Norge, vil ha kamera med og filme hele løypa for at alle som blir tatt ut til EM 2022, skal kunne gjøre seg noe kjent med denne, og kunne gi info videre til andre som kvalifiserer seg til det neste høst.

På grunn av Covid er vi nå i den situasjon at vi er tillatt å dra og representere igjen, og det er svært liten tid til å bestemme seg for de som har lyst og anledning til å dra. Derfor må denne info ut i miljøet så raskt som mulig.

Jeg ønsker tilbakemelding så fort som mulig om hvem som er interessert i å dra. Påmeldingsfristen er fredag 5. november. Alle klubbene må gjøre dette kjent for aktuelle deltagere.

Det er en liten mulighet for at deltagerne kan få noe støtte, f.eks. dekket påmeldingen, all den tid det ikke har vært noe annet alternativ til Internasjonal representasjon pga Covid.
Gi tilbakemelding til : lleegaar@gmail.com eller til NHF kontoret.

Announcement of the international german championship – VDSV