Om krav til dokumentasjon for hund i konkurranser

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Nov 2021

Svar på spørsmålet: Hvilke dokumentasjonspapirer for hund må utøvere ta med seg på konkurranser fra 1.7.2021?

Forskrift for Velferd for hest og hund i konkurranser (Konkurransedyrforskrifta) §9.andre ledd kan man lese følgende:  Hvordan dyr skal merkes og hvilke opplysninger som skal følge dyrene.

“Påbudte dokumenter om identiteten til dyret og om dyrets helse og behandlinger skal følge dyret og alltid være tilgjengelig for kontroll i forbindelse med konkurranser.”

I Veilederens kapittel 8, 3.avsnitt er dette forsøkt presisert;

“For hester er det påbudt med identifikasjonsdokument(hestepass) og helsekort. For hunder er det også påbudt med identifikasjonsdokument, men bare dersom hunden er innført til Norge fra et EU/ EØS-land.”

Vi i Norges Hundekjørerforbund har mottatt mange spørsmål rundt betydningen av dette. Vi har derfor vært i kontakt med Mattilsynet ved Bjørnar Stavenes som har gitt følgende svar:

Det er ikke krav om helsekort for hund. Konkurransedyrforskrifta § 9 annet ledd gjelder bare dokumenter som er påbudt i annet regelverk. Og for hund er det bare påbudt med identifikasjonsdokument (pass) ved innførsel til Norge, ikke helsekort.”

“Hvis hundene er innført til Norge for å brukes i løp, må de ha med pass på løpet.

Dette betyr at hunder som er oppdrettet i Norge kun trenger å fremvise vaksinasjonsattest når de starter på løp i Norge. Hunder som er innført fra utlandet må fremvise hundepass. 

Håper dette var oppklarende.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer; utøvere, trenere og arrangører til å lese Forskriften og Veilederen godt. Det vil komme mer informasjon om dette fra oss, så følg med på hjemmesiden og Facebook framover.

Vedlagt er link til forskriften og veilederen.

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser – Lovdata

Veileder til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser- Lovdata

 

Vedlegg: