Nye nasjonale restriksjoner og anbefalinger

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Des 2021

Da regjeringen har innført enkelte nye tiltak og anbefalinger i forbindelse med smittesituasjonen og usikkerhet rundt omikron-varianten, har Idrettsforbundet kommet med informasjon som tar for seg de nye nasjonale restriksjonene og anbefalingene. Svært få av tiltakene får direkte konsekvenser for idretten, men vi henstiller alle klubber om å sette seg inn i nye regler og anbefalinger knyttet til innreise, og enkelte antallsbegrensninger på arrangementer uten tilviste sitteplasser i regioner med mye smitte.

Regjeringen har, i lys av usikkerheten rundt den nye omikron-varianten, stadfestet at kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet som i første omgang ble videreført ut året, utvides til sommeren 2022.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-nasjonale-restriksjoner-og-anbefalinger/