Tilskudsordninger for idretten knyttet til covid-19

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Des 2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader til tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter, og tilskudd til publikumsarrangement av nasjonal verdi. Begge ordningene gjelder fra 1. november til 31. desember og har søknadsfrist 18. januar 2022.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for 2021 er forlenget ut året, og gjelder for perioden 1. november til 31. desember. Søknadsfristen er 18. januar 2022.

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid-19.

Les hele saken her:

Tilskuddsordninger for idretten knyttet til covid-19 (idrettsforbundet.no)