OPPDATERT SMITTEVERNSPROTOKOLL 14.01.2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 14. Jan 2022

Regjeringen innførte i går lettelser i anbefalingene, og det er med dette som grunnlag gjort noen endringer i NHFs smittevernsprotokoll. Protokollen er er gjeldende fra og med i dag.

Oppdatert smittevernsprotokoll 14.02.2022

Vedlegg: