Link til Åpen time mandag 7.3 kl 20:00

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 4. Mar 2022

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a703c48481bd64ce0b2907e4efadff53c%40thread.tacv2/1646391664654?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%22c983a533-ac54-4700-b708-184b1e190f23%22%7d