VIKTIG FOR LD; Endring i kjørereglementet pkt. 4.5.5

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 9. Mar 2022

På styremøte nr. 6 som ble avhold i går fattet styret vedtak om endring av ordlyd i NHF Kjørereglementet punkt 4.5.5, første kulepunkt:

Tidligere ordlyd 

4.5.5 Ved eventuell tidsstraff er følgende gjeldende:

  • LD- inntil 4 timer, tas ut på første etterfølgende obligatorisk hvile.

Ny ordlyd:

  • LD- inntil 4 timer. Tidsstraffen skal legges til sluttiden.