Norges Hundekjørerforbund – kommentar til oppslag i VG

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 27. Aug 2022

Norges Hundekjørerforbund (NHF) vil komme med følgende kommentarer til oppslag i VG i dag 27.08.22, med overskriften «Norges beste anklages for juks».

NHFs konkurranseregelverk er klart; halte hunder eller hunder som av andre årsaker ikke er skikket for videre deltagelse i konkurranse skal settes ut på sjekkpunkt, eller tas i sleden fram til neste sjekkpunkt. I tillegg til NHFs konkurranseregelverk har også store løp som Finnmarksløpet og Femundløpet egne regelverk..

Sakene som omtales i dagens VG ble sendt inn og behandlet etter gjeldende sanksjonsregelverk i forbundet. Sakene er gitt en svært grundig og uavhengig behandling i forbundets sanksjonsutvalg (pga inhabilitet ble det for behandling av de innmeldte sakene knyttet til årets Finnmarksløp nedsatt et settesanksjonsutvalg). Sanksjonsutvalget har ikke funnet brudd på regelverket i bevismaterialet som ble forelagt sammen med klagen og følgelig er deres konklusjon at det ikke grunnlag for å iverksette reaksjoner. Ingen av klagesakene er dermed tatt til følge.

NHF har tett og god dialog med Mattilsynet, knyttet både til løp og generelt i andre spørsmål som angår hundesport. Forbundet vil i samarbeid med Finnmarksløpet (og andre løpsarrangører) se nærmere på hvordan man sammen kan skape enda mer forutsigbare rammer for alle involverte.

NHF har også tett dialog med løpsarrangørene landet rundt med tanke på håndheving og praktisering av gjeldende regelverk.

01.07.2021 trådte «Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser» i kraft. NHFs konkurranseregelverk ble i 2021 justert for å svare opp krav i forskriften.

I etterkant av løpene som ble gjennomført vinteren 2022 så NHF at det var behov for ytterligere justeringer av regelverket for å gjøre det enklere å praktisere både for kjørere, teknisk delegerte (dommere), løpsarrangører og veterinærer. Forbundstinget i NHF i juni 2022 vedtok derfor en ny gjennomgang av regelverket, i første omgang knyttet til langdistanse. En viktig del av denne gjennomgangen er presiseringer roller og myndighet mellom kjører, løpsarrangør, teknisk delegerte og veterinærer. Et justert regelverk skal behandles på ekstraordinært forbundsting høsten 2022.

NHF understreker at konkurransereglene er like for alle, uavhengig av hvilke sponsorer som er inne og sponser et løp med midler. Enkeltkjørere har sponsoravtaler, arrangører har sponsoravtaler. Reglene endres ikke av det.

Siden forskriften om velferd for hest og hund i konkurranser har NHF kurset 100 dyrevelferdskontrollører, en ny rolle som beskrives i forskrift. Disse har en viktig funksjon for å påse god dyrevelferd under konkurranser.

Dyrevelferd er i fokus både hos oss som organisasjon og blant alle som driver med hundekjøring. Som organisasjon har vi en stor og viktig oppgave for å alltid bidra til å heve bevisstheten og kunnskapen om dyrevelferd.

NHF er bygget opp på samme måte som andre særforbund i Norges Idrettsforbund, der det er tinget som behandler spørsmål knyttet til justeringer og endringer av regelverk. Alle klubber organisert i NHF kan fremme saker til behandling på tinget, enten sakene gjelder konkurranseregelverket, sanksjonsregelverk, vaksineregler eller forbundets lovnorm. Det samme gjelder selvsagt i andre saker som gjelder aktiviteten i Norges Hundekjørerforbund. Ethvert terminfestet løp gjennomføres etter gjeldende konkurranseregelverk.