Styrets forslag til oppdatert regelverk ute på høring

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 12. Okt 2022

Forbundstinget i juni vedtok å gjøre endringer i NHFs konkurranseregelverk. Bakgrunnen er først og fremst forskriften om hest og hund i konkurranser som trådte i kraft i 2021, men også et behov for å tydeliggjøre og forsterke regelverket med tanke på hundevelferd. Det oppdaterte regelverket skal gjøre det enklere både for kjørere, veterinærer, arrangører, TD-er og andre funksjonærer.

Den 05.10.22 ble styrets forslag sendt ut til alle klubber på høring. Styret i klubbene har frist for å levere skriftlige innspill til forslaget den 19.10.22. Vi håper alle klubber gjør sine medlemmer oppmerksom på høringen og evt. samler seg om å sende inn sine innspill. NB. Alle endringsforslag må leveres gjennom styret i egen klubb. Enkeltpersoner kan ikke levere endringsforslag direkte til styret. 

Styret vil gå gjennom alt som kommer inn og deretter fremme et bearbeidet forslag for ekstraordinært ting 05.11.22.  Styrets endelige forslag vil bli sendt ut sammen med innkalling til ekstraordinært ting.

Styrets forslag NHF-KONKREGLER-revisjon HØRINGSDOKUMENT 221004

Vedlegg: