Sjukdomstilfelle med Streptococcus Zooepidemicus 16. oktober 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 16. Okt 2022

Sjukdomstilfelle med Streptococcus Zooepidemicus oktober 2022
I en verden med mer reise og transport av dyr vil muligheten for introduksjon av
ukjente eller sjeldne smittestoff øke. Dersom introduksjonen skjer inn i en såkalt naiv (tidligere ikke kjent for immunforsvaret) populasjon øker risikoen for alvorlig sjukdom i antall og utfall.

Når det gjelder det siste sykdomstilfellet i en kennel med Streptococcus
zooepidemicus (streptzoo) er det ikke kjent om vi i Norge har en naiv eller
gjennomsmittet populasjon av hunder. Utviklingen i den aktuelle kennelen tyder på at
i alle fall den har vært naiv. Tidligere funn fra Veterinærinstituttet kan tyde på at det
har vært smitte i miljøet.

Etter et møte i dag tidlig med veterinær Richard Payne i det engelske greyhound- miljøet er det
tydelig at vi mangler en del informasjon for å lage gode anbefalinger. Han sitter på ca 750 obduksjonsrapporter etter dødsfall med denne bakterien, og de gjennomfører hele kennel-screeninger som gjør at de har et betydelig bedre bilde på smittesituasjonen i greyhound miljøet. Det er også betydelig bedre økonomi i sporten.

Ved utbrudd isoleres kenneler i tre uker, med prøveuttak og analyser bekostet av forbundet, og
kennelen får erstattet kostnader og tap av inntekt som følge av restriksjoner for å begrense
ytterligere smitteoverføring. Det kom fram i møtet at den undergruppen av sykdommen som forekommer i England skiller seg fra undergruppen som er mest vanlig i USA med tanke på symptombilde. I England har den nå etter at sykdommen ble introdusert rundt 2007-2008 mer eller mindre gjennomsmittet
populasjonen.

Symptomene på sykdommen oppstår vanligvis innenfor 24-36 timer etter stress og dødsfall kan
inntre innen 12 timer. Sykdommen utvikler seg raskt fra de første symptomene på redusert
almenntilstand, til nedstemthet, tap av matlyst og feber (over 40 grader). Forøket
respirasjonsrate vil oppstå etterhvert som sykdommen utvikler seg. Noen individer kan ha blodig
renning fra nese og munn. Det er generelt lite hosting i den engelske undergruppen, mens i den
amerikanske undergruppen observeres det mer hoste. Sånn sett ligner det norske utbruddet mer på den amerikanske versjonen.

Bakterien smitter ved kontaktsmitte, og også ved dråpesmitte dersom hunden hoster.
Kontaktsmitte kan overføres direkte med hund til hund kontakt, men også via vektorer slik
som mat og vannskåler, klær, hender og annet utstyr som brukes direkte mellom hunder.
Dersom bakterien er introdusert i en kennel er det sannsynlig at flesteparten av hundene er
smittet. Hundene bærer bakterien i mandlene, og det opphever det vanlige regime med kjent
inkubasjonstid etter infeksjon. Sykdom kan bryte ut etter stress i en hund som har vært
infisert lengre tilbake.

Anbefalinger:
I kenneler med smitte bør hunder med sykdomstegn isoleres internt. Det er viktig med gode
smitterutiner innad i kennelen. Vask av hender og bytte av klær anbefales etter håndtering av
syke hunder. Se til og stell tilsynelatende friske individer først når daglige rutiner gjøres.
Kennelen som helhet gjennomfører en minimum tre uker lang selv-isolering etter at symptomene
på sykdom starter, og avsluttes når alle hunder har vært friske i 10 dager. Vi oppfordrer til åpen dialog innad i hundekjørermiljøet, der kenneler hvor det er mistanke om smitte informer, så tidlig som mulig, andre potensielt smittede kenneler som har vært i direkte kontakt med smittede hunder.

Ved samlinger og konkurranser anbefaler vi selvpålagte smittevernmessige tiltak som også
burde være kjent fra Covid. Ingen kontakt mellom hunder fra ulike kenneler, ingen kontakt med
delt utstyr. Ingen syke hunder kommer til samlingspunktet, og en syk hund, selv med milde
symptomer, utestenger hele kennelen fra å komme.

Norges Hundekjørerforbund

Racevets

Illustrasjonsbilde: Gry Løberg. Bildet er kun et illustrasjonsbilde og har ingen sammenheng med saken det her skrives om.