Delegatliste til Ekstraordinært Hundekjørerting 12 november 2022

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 8. Nov 2022

På bakgrunn av innmeldte delegater fra klubbene er det laget følgende delegatliste til ekstraordinært ting på lørdag. Fint om alle kan se over og gi beskjed hvis det er påmeldinger som ikke har kommet fram eller om noe er blitt feil.

Delegatliste Ekstraordinært ting 12 nov 2022

Vedlegg: