Valgkomiteen etterlyser kandidater til verv til neste tingperiode

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 2. Des 2022

For å forankre valgkomiteens arbeid bedre i medlemsmassen ønsker Valgkomiteen at det allerede nå startes arbeid med å finne gode kandidater til verv som er på valg i 2023.

Det er flere verv, der tillitsvalgte er på valg, og som kan være aktuelle med nye personer ved valget på tinget 2023.

Dersom medlemmene har forslag til gode kandidater, eller selv mener å være en, kan forslag sendes via klubben på vedlagte skjema.

Dette vil være viktig for at valgkomiteen skal ha best mulig grunnlag for å innstille riktige personer til de ulike vervene som skal fylles.

Selv om den foreslåtte personen ikke blir innstilt i år, så vil dette også gi valgkomiteen et bredere grunnlag for fremtidige valg i organisasjonen.

 

Frist for å melde inn kandidater er 15. desember

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til valgkomiteens leder,  Siri Barfod, 92 03 47 61

Svar sendes på e-post: sb@advbarfod.no

Takk for hjelpen!

Skjema til utfylling med forslag til kandidater 2023

Med vennlig hilsen

For valgkomiteen NHF

Siri Barfod

 

Vedlegg: