Protokoll og revidert regelverk etter ekstraordinært ting

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 5. Des 2022

Signert protokoll og oppdatert regelverk

Protokollen fra ekstraordinært ting er signert og du kan nå lese den og det reviderte regelverket på vår hjemmeside under fanen referater og protokoller. Begge dokumentene ligger også vedlagt nederst i denne saken.

Tingvedtak om gjennomgang av hele regelverket før tinget i 2023

Styret vil umiddelbart på nyåret sette i gang arbeidet med en full gjennomgang av regelverket, slik at en komplett revidert regelverk foreligger i god tid før tinget i 2023. Arbeidsgruppa som jobbet med endringsforslag forut for det ekstraordinære tinget vil være en viktig ressurs i dette arbeidet.

Styret oppfordrer medlemmer og klubber til å så tidlig som mulig begynne å tenke på forslag til endringer, hvis slike ønskes fremmet.

Det ekstraordinære tinget 12.11.22 vedtok også følgende forslag, reist av Karin Wiik (Torpa IL/Hundegruppa)

«Det foretas en fullstendig gjennomgang av regelverket i 2023, men den hensikt å rydde unna eventuelle motsetninger mellom paragrafer, sikre størst mulig grad av forutsigbarhet og ivaretar likebehandling av deltakere. De ses også på konsekvent begrepsbruk gjennom regelverket.»

Dette vil bli en del av gjennomgangen av regelverket som starter opp på nyåret.

Protokoll fra Ekstraordinært Ting 12.11.2022

NYE NHF-KONKREGLEMENT OG ARRANGØRREGLEMENT 5.12.2022

Vedlegg: