Økt strømstøtte til idrettslagene for perioden januar-mars 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 21. Des 2022

Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen og stortingsflertallet har gitt NIF gjennomslag for vårt ønske om å øke strømstøtten for idrettslagene fra 80 til 90 prosent av kostnadene over terskelverdien på 70 øre/kWt for perioden januar-mars 2023.

Fredag vedtok Stortinget tydelige og klare merknader om å forlenge strømstøtteordningen for idretten, samtidig som stortingsflertallet legger til grunn at «strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner følger kompensasjonsgraden for husholdninger også i 2023.»

Les hele saken her