God Jul til alle våre medlemmer

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 22. Des 2022

Nå går et innholdsrikt år mot slutten. Året har vært preget  av stor aktivitet i alle grener, på alle nivåer. Vi må takke klubbene og ikke minst de frivillige for at de står på slik at medlemmene skal kunne drive med det de elsker aller mest, å kjøre hund. Uten disse ville det ikke blitt noen løp eller annen aktivitet. Tusen takk!

Det er også mange som har deltatt på kurs i løpet av året. Det er gjennomført både trener 1 og trener 2 utdanning med mange deltakere, samt DVK kurs og aktuelle webinararer. Dette styrker kompetansen i klubbene, og hever profesjonaliteten i vår idrett.

Rekrutteringsarbeidet er godt i gang, og det er igangsatt mange nye treningsgrupper. Det er også laget nye konsepter som labbeaktivitet for de minste og mentor ordning for nybegynnere, samt introduksjonskurs i snørekjøring for utenforstående hundemiljøer for å nevne noe. Dette gjør at vi fremover vil kunne utvide medlemsmassen med utøvere fra nye grupperinger av hundeeiere, noe som på sikt vil skape en større bredde og et mindre homogent miljø. Dette vil styrke organisasjonen og synliggjøre sporten på en helt ny og sunn måte.

TD-korpset har også hatt stor aktivitet med både samling for TDer og aspiranter. Det er satt fokus på at de som tok TD utdanning i 2021 kommer seg ut som aspiranter på løp, slik at de kan bli sertifisert som fullverdige TDer.TD-korpset har en viktig rolle for å gjennomføre konkurranser på en forsvarlig måte, og vil være en viktig faktor i fremtiden for å bygge omdømmet til sporten.

Vi har også gleden av å ha ansatt en ny medarbeider med ansvar for paraidrett. Denne stillingen er finansiert med midler fra stiftelsen DAM. Dette har gitt oss muligheten til å begynne å arbeide strukturelt med å tilrettelegge for et godt og gjennomarbeidet tilbud for parautøvere.

Vi kan i år også glede oss over at Norge har tatt 33 medaljer i internasjonale mesterskap. Dette styrker målsetningen om å være beste nasjon internasjonalt. NHF gratulerer alle medaljevinnere med en fantastisk prestasjon

NHF vil  takke for engasjementet rundt om i landet, og ønsker alle våre medlemmer og frivillige en riktig God Jul, og et aktivt nytt år!