Webinarer vår/sommer 2023

Postet av Norges Hundekjørerforbund den 28. Mar 2023

WEBINARER VÅR/SOMMER 2023

I forbindelse med vårt trener 2 kurs, setter forbundet opp en rekke webinarer gjennom våren og sommeren. Webinarene er en viktig del av trenerutdanningen, men spiller også en rolle i arbeidet med å bedre kunnskaps – og erfaringsutvekslingen i idretten vår. På bakgrunn av dette velger vi å åpne for alle medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Vi ser på dette som et ledd i arbeidet for bedre hundevelferd og større idrettsglede! Alle foredragene legger opp til kommunikasjon mellom foredragsholdere og tilhørere, spørsmål og innspill er velkomment

Temaene blir som følger:

 

11.05 kl. 19.00

Ernæring for hardt arbeidende hunder, med professor Øystein Ahlstrøm

Webinaret handler om hva slags ernæring hunder trenger for å yte optimalt, og hvordan man bør legge opp fôring og vanning i forbindelse med trening. Foredraget holdes av professor ved NMBU Ås Øystein Ahlstrøm. Øystein har blant annet vært involvert i en stor studie om hundefôr utført på NMBU og har inngående kunnskap om ernæring hos hund.

 

24.05 kl. 19.00

Fra valp til voksen trekkhund med veterinær Kitty Marie Jevne, Solveig Aaseby og Malin Strid

Vi inviterer veterinær Kitty Marie Jevne, nordiskkjører Solveig Aaseby og langdistansekjører Malin Strid til å dele sine tanker og erfaringer rundt oppfølging av unge hunder. Foredragsholderne vil ta for seg ulike faser av hundens oppvekst, og legge fram hva de har fokus på og hvorfor.

 

15.06 kl. 19.00

Mental trening for utøvere i hundesport med Eva Marie Wergård

Eva har vokst opp med hund og driver med flere ulike hundesporter, inkludert agility og canicross. Hun er utdannet etolog og har forsket på innlæringsmetoder hos hund. I tillegg til dette er hun utdannet idrettspsykolog, og jobber som idrettspsykologisk rådgiver. Eva vil veilede oss på betydningen av mentale faktorer hos oss, hvordan det påvirker våre prestasjoner sammen med hundene og hvordan vi kan trene opp vår egen mentale styrke.

 

Avventer dato kl. 19.00

Opptrening av konkurransehunden med Thomas Wærner

Thomas Wærner tar oss gjennom hvordan han bygger opp sine hunder til å bli topptrente konkurransehunder. Han vil komme inn på blant annet fysisk trening, oppfølging, mentale faktorer, stell og relasjon.

 

17.08 kl. 19.00

NHF’s regelverk med TD Bent Aaseby

Bent Aaseby tar oss gjennom NHF’s regelverk, og forteller om hva du må vite for å kunne stille i løp. Han vil forklare hva ulike begreper betyr, og hvordan man forholder seg til ulike deler av reglementet. Webinaret vil også ta for seg forskriften for bruk av hest og hund i konkurranse, og hva det innebærer å konkurrere med dyr.

 

23.08 kl. 19.00

Hunden og vi – historie, relasjoner og kommunikasjon med Per Jensen

Per Jensen er professor i etologi ved Linkøpings universitet i Sverige. Han er en hyppig brukt foredragsholder og har skrevet flere bøker om relasjon og kommunikasjon mellom menneske og hund. Foredraget handler om hvordan relasjonen mellom hund og menneske har utviklet seg gjennom historien, og hvordan det påvirker vårt liv med hundene i dag.

 

Påmelding med navn, klubb og adresse sendes til monika.hallan@sleddog.no

Webinarene er et tilbud til medlemmer av klubber tilknyttet Norges Hundekjørerforbund. Dersom du ikke enda er medlem av klubb, ta gjerne kontakt med oss på samme mailadresse for veiledning.

Møtelink sendes ut til påmeldte. Av hensyn til personvern, kan vi ikke garantere at det blir tatt opptak.

Vi håper webinarene faller i smak! God vår!