Etikk- og samfunnskomiteen (ESK) har som oppgave å svare på utfordringer idretten vår står overfor nå og i fremtiden. NHF bygger på en organisasjonsmodell hvor det sportslige ivaretas på en bra måte, men unikt for hundekjøring er at vi også konkurrerer med dyr. Vi opplever et økende ønske om reguleringer og påbud i forbindelse med vår idrettsutøvelse og vårt hundehold fra utenomsportslige aktører. ESK skal jobbe med å bygge gode relasjoner med regulerende og lovgivende myndigheter og ha faglig tyngde i møte med de forskjellige instansene vi kommer i kontakt med.

ESK ble vedtatt på tinget i 2017, og består av en leder og en nestleder, samt tre tingvalgte medlemmer.