Adelskalenderen er en oversikt over hundekjørere som har kommet på de 6 første plassene i NM senior. Disse har fått poeng etter den olympiske poengfordelingen. 7-5-4-3-2-1 poeng til hhv. nr. 1-2-3-4-5-6. Ved lik plassering blir det poengreduksjon.

2020

Adelskalender Barmark 2022

Adelskalender nordisk kvinner 2023

Adelskalander nordisk menn 2023

SEPPALALØPET

Antall Seppalaløp pr mai 2024 .pdf

Premiering Seppalaløpet 2024.pdf

NORSKE MEDALJEVINNERE I NORDISK STIL GJENNOM TIDENE

Hundekjøring kom på idrettskartet i 1951 og det første mesterskapet som en del av idrettsfamilien var i 1952.

De første 4 årene skilte man mellom tynnpelsede og tykkpelsede hunder. For disse årene kunne det derfor bli kåret dobbelt medaljevinnere.

For menn var de tradisjonelle klassene 1-spann, 2-spann og 3-spann. Fra og med 1994 ble 3- spann erstattet med flerspann og fra og med 2005 ble denne klassen erstattet slik at man kunne stille med det antall hunder man ønsket begrenset oppad til og med 4 og fikk betegnelsen unlimited

I 1974 tallet ble 15 km 1-spann innført som mesterskapsklasse for menn og i 1977 for kvinner

SNØREKJØRING

Snørekjøring har kun vært arrangert 4 ganger i 2 perioder. Først i 2003 og 2004 med adskilte klasser for kvinner og menn med felles distanse 10 km. I 2014 ble distansene endret til 22,5 km for menn og 15 km for kvinner Året etter i 2015 slo man sammen klassen for kvinner og endret til felles distanse 2 x 25 km over 2 dager.

 

Medaljevinnere NM nordisk stil kvinner 1952-2020

Medaljevinnere NM nordisk stil menn 1952-2020

Medaljevinnere NM snørekjøring kvinner og menn 2003-2020

 

IFSS ESDRA medals

IFSS Flest int. norske

VM medals.xls