Labbeaktiviteter er aktiviteter for barn inntil 13 år. Aktivitetene består av labbetreninger, labbeløp og labbeleir – som alle er aktiviteter tilpasset barn og deres interesser. Labbeaktivitetene retter seg ikke mot noen spesiell gren, men ønsker å fremme godt samspill mellom barn og hund gjennom varierte aktiviteter og lav terskel for deltakelse!

Har du et barn som kunne tenke seg å delta på labbeaktiviteter? Kontakt Monika Hallan på monika.hallan@sleddog.no

Image of a woman taking a photo.
Image of a woman taking a photo.