Retningslinjer for publisering av bilder og film

Postet av Marianne Hofstad den 27. Feb 2024

Retningslinjer for publisering av bilder og film er viktig for å ivareta personvernet til våre medlemmer. Norges idrettsforbund har utarbeidet enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, utøvere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. Her er noen nøkkelprinsipper:

  1. Samtykke: Før bilder eller film publiseres, skal det alltid innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene. Dette gjelder også for barn under 15 år, hvor både barnet selv og foresatte må gi samtykke. Bruk gjerne et samtykkeskjema for å dokumentere dette. Last ned samtykkeerklæring for publisering av bilder og film

  2. Aktivt samtykke: Kun et aktivt samtykke gir grunnlag for å publisere bilder og film. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres, skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

  3. Vær bevisst: Tenk nøye gjennom hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer, og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Bruk heller ikke fullt navn på barn i unødvendig grad.

  4. Lukkede grupper: Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook eller andre passordbeskyttede nettsteder.

  5. Sletting ved tilbaketrekking: Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.

  6. Informasjon: Oppfordre alle idrettslag til å gjøre retningslinjene kjent blant medlemmene. Les mer om bilder av barn på nett på Datatilsynets nettsider.

Husk at respekt for barn, unge og voksnes integritet og rett til personvern er avgjørende. La oss alle bidra til en trygg og ansvarlig publisering av bilder og film i idretten! 📸👍

Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no)

Foto: Benjamin Backofen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.