Nytt seedingsystem utarbeides av TKB – Eventuelle innspill ønskes fra medlemsklubber innen 31.01.2024

Postet av Marianne Hofstad den 25. Jan 2024

Teknisk Komité Barmark jobber med et nytt seedingsystem til NM barmark 2024 og ønsker strukturerte innspill innen 31.01.2024. Denne informasjonen er også delt på mail med samtlige klubber 09.01.2024.

Gjennom 2023-sesongen har Teknisk Komité Barmark (TKB), en underkomité i NHF, erfart og fått innspill fra utøvere og andre deltakere i miljøet som peker på at det er nødvendig med et robust seedingsystem for å sikre rettferdige og forutsigbare forutsetninger for fremtidige mesterskap (NM og uttaksløp). Komitéen har gjennom høsten diskutert og satt opp et utkast til system som de mener burde være et signifikant steg i riktig retning, som man sikter på å anvende i 2024-sesongen for barmark. For ordens skyld vil denne praksisen være i henhold til NHFs konkurranse- og arrangementsreglement for hundekjøring, som gjelder samtlige disipliner, regel 5.9.2, som sier: “I NM og uttaksløp for mesterskap skal det foretas seeding av utøverne på bakgrunn av seedinglister utarbeidet av TK”.

Vedlagt er en presentasjon av seedingsystemet TKB har laget som i hovedsak tar for seg (1) Formål og bakgrunn, (2) Forslag til seedingsystem, (3) Eksempel og simulert seeding til NM Barmark 2023, der man har seedet basert på NM 2022 og Stavåsenløpet 2023. De har også laget en Excel-modell som viser dataen, hvordan seedingen er gjort, og hvilke implikasjoner det har, for de som skulle ønske å dykke ned i detaljene.

Formålet med å sende dette til klubbene og dele som innlegg her på siden er at TKB gjerne vil ha innspill og kommentarer på systemet før det tas i bruk. Husk dog at ingen slike systemer er perfekte, men at ved å fjerne så mye subjektive vurdering som mulig og gå over til et mer objektivt seedingsystem, vil det blir mer forutsigbart og rettferdig for utøverne. Mailen har gått ut til samtlige klubber, både de som historisk har hatt medlemmer som har konkurrert aktivt i barmark og de som typisk har hatt mer fokus på konkurranse og trening på snø. TKB forstår at det ikke vil være relevant for alle, men har valgt å dele dette med hele medlemsmassen i NHF for å passe på at samtlige får det med seg, både dagens utøvere, men også utøvere som kanskje stiller for første gang i 2024.

Merk også at dette i hovedsak vil gjelde for disipliner som ligger under Teknisk komité barmark, mens tekniske komitéer som styrer seeding i andre disipliner kan velge andre systemer. For eksempel kan omvendt startrekkefølge være mindre hensiktsmessig for langdistanse- og flerspannklassene i barmark, men å ha et oversiktlig system som produserer en seedingrekkefølge vil alle kunne ha nytte av.

Prosessen videre er som følger:

Frem til 19.12.2023: Diskusjoner og utkast produsert av TKB

20.12.2023 - 31.12.2023: Seedingsystem sendt til andre tekniske komitéer i NHF for innspill

08.01.2024 - 31.01.2024: Seedingsystem sendes til klubber for innspill (Vi er her)

01.02.2024 -> : Nytt seedingsystem vedtas og tas i bruk for barmarksesongen 2024


TKB setter pris på om dere kommer med eventuelle strukturerte innspill fra klubben innen 31.01.2024, så de kan ha et system klart i god tid før oppkjøring til barmarksesongen 2024 begynner.


Om dere skulle ha spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Niels Joachim Stang (njoachimstang@hotmail.com, 98083217) eller noen av de andre medlemmene i TKB (kontaktinformasjon finnes under komitéer på sleddog.no).


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.