VM i alle grener på snø blir på Røros 6. – 12. februar 2025

Postet av Marianne Hofstad den 23. Jan 2024

Norges Hundekjørerforbund (NHF) er stolte over at vi nå offisielt kan gå ut med dato og sted for VM i hundekjøring 2025. For første gang, så langt vi kjenner til, arrangeres alle grener samtidig og på samme sted. Det lover godt for synliggjøring av sporten vår.

Det blir altså VM som følger:

- Nordisk stil

- Slede – sprint og mellomdistanse

- Slede – langdistanse

NHF søkte i juli Kultur- og likestillingsdepartementet om 2,4 millioner kroner til arrangementet. Støtten ble innvilget og forbundet kunne gå videre i dialog med vårt internasjonale forbund International Federation of Selddog Sports (IFFS). Det er nå inngått avtale mellom IFFS og NHF om gjennomføring av VM på Røros i februar 2025. Da er alle formaliteter på plass og arbeidet både i NHFs VM-komité og hos lokale aktører på Røros kan skyte fart.

Magiske rammer

Bergstaden Røros vil i seg selv skape en magisk ramme rundt arrangementet, med muligheter for åpningsseremoni i Bergstaden Ziir og aktivitet på Malmplassen. Slik det er lagt opp per i dag vil det være gangavstand mellom arenaene, parkering og plasser for bobiler og campingvogner.

Et kompakt arrangement i hel spesielle kulturelle omgivelser gir tilreisende muligheter også utover det sportslige.

NHFs VM komité består av følgende:

- Knut Arne Holte (leder)

- Steinar Johansen (nestleder)

- Karin Bergebjørn (slede langdistanse)

- Ann-Kristin Midtlien (nordisk)

- Rune Hesthammer (slede sprint og mellomdistanse)

- Frode Flathagen (styrets representant)

VM-komiteen hadde sitt første fysiske møte på Røros helga 12.-14.01.24 der en viktig del av arbeidet var befaring på arenaer og aktuelle løypetraseer i tillegg til møter med Femundløpet AS og Femund Trekkhundklubb.

Femundløpet 2025 vil da bli VM for langdistanse, samtidig med at det parallelt gjennomføres VM i hundesportens andre grener på snø.

Gjennom møtene på Røros denne helga ble det gjort sonderinger også med tanke på organisering av det praktiske arbeidet og engasjement av nødvendige ressurser. Daglig leder i Femundløpet AS, Jon Anders Kokkvoll fremholdt i møtene at Femundløpet AS har betydelig lokalkunnskap som vil kunne ha stor betydning for eksempel i forbindelse med valg av løypetraseer, hensynet til reindriftsnæringen, handelsstanden og kommunale myndigheter. Femundløpet AS er positive til å påta seg oppgaver utover VM i langdistanse. Noe som kan gjøre det lettere å arrangere mesterskap både sprint, mellomdistanse og nordiske grener. Dette vil VM-komiteen komme tilbake til så fort det

er avklart. Komiteens hovedmål er å få til mest mulig og best mulig VM innenfor de økonomiske rammene.

Det jobbes nå med å få laget en promovideo i forbindelse med Femundløpet 2024, slik at alle grener kan synliggjøres i sitt rette element på Røros.

Petter Swift i Femund Trekkundklubb var i møtene med VM-komiteen tydelig på at det er stor vilje og entusiasme hos klubben for å få gjennomført et vellykket VM i alle grener.

Lokal forankring er viktig for et så stort arrangement, samtidig som det lokale arbeidet må styrkes med kompetanse fra grener der det er mindre kompetanse i regionen.

Politikk og reiseliv

VM-komiteen hadde invitert varaordføreren (i ordførerens fravær), turistsjefen, Femund Trekkhundklubb til en enkel middag for å knytte kontakter og for å informere kommunen og regionen om det forestående VM arrangementet. Både varaordfører Christian Elgaaen og turistsjef Tove Martens i Destinasjon Røros ser svært positivt på at VM på Røros og vil være aktive bidragsytere for i arbeidet med å legge til rette for arrangementet.

Frivillige

VM komiteen ser fram til godt samarbeid med alle i NHF som kan og vil bidra til et VM i hundekjøring verden ikke har sett maken til. Uten våre frivillige får vi det ikke til, understreker leder i komiteen Knut Arne Holte. Meld deg som frivillig her; post@sleddog.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.