Vil du bli dopingkontrollør for hund?

NHF behøver flere dopingkontrollører for hund. Full opplæring vil bli gitt. Du må være over 18 år, punktlig og nøyaktig samt snakke/skrive engelsk flytende. Du kan ikke være aktiv utøver.

Interesserte bes kontakte Antidoping Komitéen v/Anne-Grethe Sætrang på email: agzrang@online.no eller Marianne Lund på email: mariannelundno@yahoo.no