VIKTIG FOR LD; Endring i kjørereglementet pkt. 4.5.5

X