Vigdis Nymark 70 år

Vigdis Nymark, æresmedlem i Norges Hundekjørerforbund, fyller 70 år i dag, 2. mars 2015.

Norges Hundekjørerforbund stiller seg i køen av gratulanter og ønsker henne en flott dag!  Vi ønsker også å takke Vigdis for alt det hun har gjort for forbundet opp igjennom årene.

X