Tingprotokoll 2016

Protokollen fra forbundstinget 2016 er nå tilgjengelig på hjemmesiden.

Denne ble også sendt ut til alle klubber på epost torsdag 29. september.

Tingprotokoll 2016 finnes på denne siden