Regjeringen viderefører eksisterende nasjonale tiltak til midten av februar