Protokoll fra Tinget 2020

Da er protokollen ferdig signert og lagt ut på vår hjemmeside under referater/dokumenter.

Følg linken for å komme direkte til protokollen