Post 3-søknadsskjema

Nedenfor får dere mulighet til å velge forskjellige aktiviteter som klubben kan søke om midler til. Det er satt en fast sum til hvert tiltak. Utfyllende om aktiviteten SKAL fylles ut for å få søknaden godkjent. Klubber som ikke registrerte sine aktivitetstall innen 15. mai 2017, er ikke søknadsberettiget for 2017.

Fast sum for hvert tiltak:

Seminarer:
Rookiekurs:
Rekruttkurs:
Hundekjørerskole:
Klubbsamling (helg):
Klubbsamling (dagssamling):
Promoteringsdager:
Inkludering av handikappede:

3000,-
12 000,-
5000,-
8000,-
3000,-
1500,-
2000,-
5000,-

 


SØKNADSSKJEMA

  Klubb/krets*

  Kontaktperson*

  E-post*

  Adresse*

  Telefonnummer*

  Klubbens kontonummer*

  Dato*

  ____________

  SEMINAR
  Alle seminarer som arrangeres av klubbene med hundekjørerrelatert faglig innhold. Fyll inn antall seminarer dere skal avholde i 2018. Klubbmøter/styremøter godkjennes ikke. Maks 3 stk.
  - Sum: 3000,-

  Antall seminarer: 0123
  Utfyllende om aktiviteten - når, temaer, omfang:

  ***
  ***

  ROOKIEKURS
  Rookiekurs skal følge NHF's kursplan m/godkjente veiledere. Maks ett kurs pr klubb.
  - Sum: 10 000,-

  Skal klubben gjennomføre rookiekurs? JANEI
  Utfyllende om aktiviteten - når, ansvarlig:

  ***
  ***

  REKRUTTKURS
  Kurs for nye/yngre medlemmer i klubben. Skal strekke seg over tid. Kurs over én (1) helg er ikke godkjent. Kan følge kursplan "Hundekjøring og friluftsliv" og avholdes én (1) gang pr uke utover høsten. Maks ett kurs pr klubb.
  - Sum: 5000,-

  Skal klubben gjennomføre rekruttkurs? JANEI
  Utfyllende om aktiviteten: oppstartstidspunkt, ansvarlig, gjennomføringsplan:

  ***
  ***

  HUNDEKJØRERSKOLE
  Lokal hundekjørerskole som avholdes i forbindelse med ferier - minimum 4 dager. Kan arrangeres for flere enn egen klubbs medlemmer. Minimum 8 deltakere. Kan følge kursplan "Retninglinjer for gjennomføring av trinn 1". Maks 2 stk pr klubb.
  - Sum: 8000,-

  Antall hundekjørerskoler: 012
  Utfyllende om aktiviteten - når, ansvarlig, gjennomføringsplan:

  ***
  ***

  KLUBBSAMLING - HELG
  Alle helgesamlinger som klubben arrangerer for medlemmene sine. Kan også være åpne samlinger. Maks 3 stk pr klubb.
  - Sum: 3000,-

  Antall klubbsamlinger (helg): 0123
  Utfyllende om aktiviteten - når, fokus på samlingene:

  ***
  ***

  KLUBBSAMLING - DAGSSAMLING
  Alle dagsamlinger som klubben arrangerer for medlemmene sine. Kan også være åpne samlinger. Ukentlig trening i regi av klubben godkjennes ikke. Maks 3 stk pr klubb.
  - Sum: 1500,-

  Antall klubbsamlinger (dag): 0123
  Utfyllende om aktiviteten:

  ***
  ***

  PROMOTERINGSDAGER/AKTIVITETSDAGER
  Vise frem hundekjørersporten i nærmiljøet. Tiltak i samarbeid med lokale idrettslag eller kommune. Maks 4 stk pr klubb.
  - Sum: 2000,-

  Antall promoteringsdager/aktivitetsdager: 01234
  Utfyllende om aktiviteten:

  ***
  ***

  INKLUDERING AV HANDIKAPPEDE
  Klubben skal ha et konkret aktivitetstilbud for utøvere med fysisk eller psykisk funksjonshemming. Aktivitetsdager/kjøring av handikappede utøvere er ikke lenger med i ordningen.
  - Sum: 5000,-

  Skal klubben gjennomføre dette? JANEI
  Utfyllende om aktiviteten - det skal legges ved en gjennomføringsplan for å få dette godkjent:

  ***
  ***

  TOTALSUM:

  ***
  ***

  Eventuelle kommentarer/beskjeder:

  12+48=? (Spam kontroll)