NM-VEKA AVLYST!

Vi mottok i dag beskjeden om at NM-Veka vinter 2021 er avlyst. Årsaken er den kraftige smitteøkningen på landsbasis den siste tiden, og faren for smittespredning. Avgjørelsen om avlysning er tatt etter råd fra...

NY DATO HUNDEKJØRERTINGET

Norges Hundekjørerforbund sitt ting har vært berammet til 5.-6. juni på Gardermoeni. Grunnet pandemien er det stor usikkerhet om det vil bli mulig å gjennomføre tinget fysisk allerede første helg av juni. Da tinget...

Åpentime mandag 22. februar

Vi inviterer alle klubber og hundekjørere til Åpentime mandag 22. februar kl 20.00 Agenda for dagen er: Oppdatering korona-situasjonen Tinget Rekruttering Vi håper så mange som mulig vil delta! Link til Teams møtet: Microsoft...

Koronaveileder frem til 15. februar 2021

Norges Hundekjørerforbund forholder seg til gjeldende regelverk og oppdaterte anbefalinger fra regjeringen publisert 29. januar.  Og de anbefalinger som er gitt av NIF.  Disse anbefalingene betyr at følgende gjelder for gjennomføring av arrangement og...

X