NHF har fått ny logo

Prosessen med ny logo ble startet opp i fjor høst av noen unge frivillige sjeler sentralt i NHF. De mente det var på tide å fornøye vårt “varemerke”. For de som kanskje ikke viste...

Knut Myhre og Eilert Hesthagen ble tildelt NHF’s Hederstegn

På forbundstinget sist søndag ble to flotte representanter og pådriver for norsk hundekjøring tildelt NHF’s Hederstegn. Hederstegnet kan tildeles for administrative og/eller idrettslige prestasjoner.Tildeles av enstemmig forbundsstyre etter innstilling fra styremedlemmer eller tilsluttede klubbers...

Post 3 utlysning 2015

Post 3 utlysning ble i dag sent ut til alle forbundets klubber og kretser. Vi håper at disse midlene vil bidra til økt aktivitet på klubb/krets-nivå og at samhold, miljø og kompetanse i klubbene videreutvikles....

Stipendtildeling fra Olympiatoppen

Norges Hundekjørerforbund har mottatt brev fra Olympiatoppen om tildeling av deres utøverstipend for vintersesongen 2015/2016. Gledelig for forbundet, og ikke minst for utøverne, så har Olympiatoppen utdelt B-stipend til to hundekjørere: Sigrid Ekran og...

Ny høring fra mattilsynet

Norges Hundekjørerforbund, som en av mange høringsmottakere, fikk følgende e-post fra Mattilsynet 1. juni 2015: Hovedinnhold del 1 Sakstittel: Høring – forskrift om overgangsregler for forflytning av hunder, katter og ildere mellom Norge og...

Tidenes inntektsløft for norsk idrett

Norsk idrett tilføres 403 millioner kroner mer fra Norsk Tipping i 2015 enn i 2014, noe som også vil komme norske hundekjørerklubber tilsluttet NHF til gode. De økte overføringene er et resultat av målbevisst...

X