Oppfordring til innspill på utendørs hundehold og langdistanseløp

Mattilsynet har i ferietiden sendt ut et innspill til bestilling av risikovurdering for redusert dyrevelferd fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet(VKM).

Bestillingen er todelt og gjelder:

1) Permanent oppstalling av hunder utendørs
2) Bruk av hund i langdistanse sledehundløp.

Høringsfristen er satt til 1.september og vi ber derfor om innspill til høringen fra medlemsklubbene innen fredag 21.august. Vi beklager den korte fristen, men styret ønsker litt tid til å få sammenfattet innkomne innspill.

Vi spesifiserer: Mattilsynet ber ikke denne gangen om svar, de ønskerinnspill til mulige problemstillinger/spørsmål de kan rette til VKM om de to aktuelle temaene.

Les mer på mattilsynets hjememsider

Innspill sendes til lotte@sleddog.no

X