Komiteer og utvalg

Teknisk komité nordisk

Leder
Katrine Foss
tlf: 415 06 894
e-post: katrine@hafos.no

Nestleder
Ann-Kristin Midtlien
tlf: 913 28 798
e-post: an-kmidt@online.no

Medlemmer
Karoline Conradi Øksnevad
tlf: 99 46 22 38
e-post: karoeco@gmail.com

Ketil Reistad
tlf: 918 33 212
e-post: ketil.reistad@gmail.com

Om nordisk som gren


Teknisk komité slede

Leder
Åse Østvold
tlf: 452 25 384
e-post: aase_oestvold@hotmail.com

Nestleder
Marianne Gjelstad Pettersen
tlf: 90 78 84 30
e-post: Mariapett@live.no

Medlemmer

Maren Loftsgård

Tlf: 47858606

e-post: lindahlmaren@gmail.com

Håvard Okstad 
Tlf: 97775797 
e-post:  team-tuva@hotmail.com – howard-ok@hotmail.com

Om slede som gren


Teknisk komité barmark

Leder
Laila Leegaard
tlf: 91 59 74 74
e-post: lleegaar@gmail.com

Nestleder
Hilde Andresen
tlf: 45 08 76 88
e-post: pina@minipina.com

Medlem
Petter Brøndbo Wettre
tlf: 902 64 250
epost: petterwettre@hotmail.com

Veronica Strand

tlf: 97 72 03 51

e-post: veronica_strand@hotmail.com

Trine Sørum

Tlf: 990 24 085

e-post: trine@troll-hundefor.no

 

Om barmark som gren


Ungdomskomité

Leder
Andre Boysen Hillestad
tlf: 48270431
e-post: hund.andre@yahoo.com

Nestleder
Truls Johansen
tlf: 950 54 853
e-post: truls-johansen@live.no

Medlemmer

 

Om ungdomskomitéen


Etikk- og samfunnskomité

Leder
Johanne Sundby
tlf: 905 58 704
e-post: johanne.sundby@medisin.uio.no

Nestleder
Vidar Løkeng
tlf: 920 55 207
e-post: vidar.lokeng@gmail.com

Medlemmer

Ingvill Fauske
tlf: 99038606
e-post: ingvill.fauske@gmail.com

Markus Langeberg Smestad
tlf: 
e-post: dspecial@gmail.com

Kitty Marie Killy jevne
tlf: 
e-post: kittymarielund@hotmail.com

Om etikk- og samfunnskomitéen


Antidopingkomité

Leder
Anne-Grete Sætrang
Doping Control officer, IFSS                  
Leder av IFSS antidopingkomite
tlf: 95 85 13 99
e-post: agzrang@online.no

Medlemmer

Linn Beate Sinding-Larsen
Fysioterapeut; hund og menneske
tlf: 901 98 416
e-post: linnbeateh@hotmail.com                                                         

Sven Krohn
Jurist
tlf: 412 23 919
e-post: sven.h.krohn@gmail.com                                                      

Mirjam Solbakk
Sykepleier og dopingkontrollør
tlf: 91 32 94 10
e-post: mirjamso@online.no

Cathrine Thue Holthe
Veterinær
tlf: 92 42 37 67
e-post: cathrineholthe@hotmail.com 

                                      

Om antidoping i NHF


Parakomiteen

Leder
Linda Jolma
tlf: 
e-post: lindajolma@live.no

Nestleder
Vigdis Christensen
tlf: 951 74 602
e-post: Vhchri2@icloud.com

Medlem

Wiebke Høfers
tlf:
e-post: wiebke277@gmail.com

Om PARAIDRETT


Teknisk Delegert Komité

Leder
Alf Stokke
tlf: 940 32 609
e-post: alstokke@hotmail.com

Nestleder
Steinar Johanssen
tlf: 908 91 958
e-post: steinarjohan@hotmail.no

Medlemmer
Rita Hallvig
tlf: 41458513
e-post: run-run@online.no

SANKSJONSUTVALGET 2020

Leder
Nils Finsrud 
tlf: 957 65 996
e-post: nils@gsi.no

Medlem
Pål K. Haugsnes
tlf: 958 28 385
e-post: pkhaugsnes@gmail.com

Medlem
Kjell Brennodden
tlf: 909 77 577
e-post: brennoddenkjell@gmail.com

Varamedlem
Lena Boysen Hillestad
tlf: 906 79 061
e-post: musher@frisurf.no

LOVUTVALGET

Leder
Jørgen Urbye
tlf: 404 00 871
e-post:
jorgen.urbye@crawco.no

Medlem
Kathrine Fjellstad
tlf: 452 20 202
e-post: 
kathrine.fjeldstad@gmail.com

Medlem
Kristin Aasheim
tlf: 930 00 721
e-post: 
kristin@femund.no

Varamedlem
Christian Lundin
tlf: 905 92 990
e-post: 
lundin@nesslundin.no

Kontrollkomiteen

Leder
Knut Arne Holthe
tlf: 905 50 647
e-post:
kah@advh.no

Medlem
Stein Tage Domaas
tlf: 48060783
e-post: stein.tage.domaas@gmail.com

Medlem
Elisabeth Edland
tlf: 954 78 868
e-post: elisabeth_edland@hotmail.com

Varamedlem
Roger Dahl
tlf: 481 81 951
e-post
: rogedahl@online.no

Varamedlem
Christine N. E. Karijord
tlf: 46649070
e-post: ck_norway@yahoo.com

Valgkomite

Leder
Inge Bugge Knudsen
tlf: 908 35 561
e-post: inge.bugge.knudsen@gmail.com

Medlem
Eilert Hesthagen
tlf: 951 21 118
e-post: ehesthagen43@hotmail.com

Medlem
Randi Elin Lutnæs
tlf: 98656259
e-post: rel@trysil.kommune.no

Medlem
Kristin Mengshoel
tlf: 954 45 784
e-post: kme@geno.no

Varamedlem
Terje Hoel
tlf: 952 69 905
e-post: terjehoel@gmail.com

 


Dokumenter

 

X