Komiteer og utvalg – Norges Hundekjørerforbund

Komiteer og utvalg

Teknisk komité nordisk

Leder
Katrine Foss
tlf: 415 06 894
e-post: katrine@hafos.no

Nestleder
Ann-Kristin Midtlien
tlf: 913 28 798
e-post: an-kmidt@online.no

Medlemmer
Karoline Conradi Øksnevad
tlf: 99 46 22 38
e-post: karoeco@gmail.com

Ketil Reistad
tlf: 918 33 212
e-post: ketil.reistad@gmail.com

Om nordisk som gren


Teknisk komité slede

Konstituert leder
Åse Østvold

tlf: 452 25 384

e-post: aase_oestvold@hotmail.com

Medlemmer
Frode Haugan
tlf: 94 15 01 76
e-post: frode.haugan@stange.kommune.no

Einar Sand Semmingsen
tlf: 909 52 831
e-post: einarsand@hotmail.com

Eline Lihagen
tlf: 99 78 15 79
e-post: eline@teamtempo.no

Maria Sparboe
Tlf: 90835353
e-post: maria.sparboe@salmon.no

Om slede som gren


Teknisk komité barmark

Leder
Arild Jørgensen
tlf: 952 69 905
e-post: team.ajhusky@gmail.com

Nestleder
Laila Leegaard
tlf: 915 97 474
e-post: lleegaar@gmail.com

Medlem
Trine Sørum
tlf: 990 24 085
e-post: khyenget@frisurf.no

Veronica Strand
tlf: 97 72 03 51
epost: veronica_strand@hotmail.com

Om barmark som gren


Ungdomskomité

Leder
Pinja Korpela
tlf: 45 23 99 69
e-post: post@finnsibir.com

Medlemmer
Eira Aaseby
tlf: 46 83 12 04
e-post: 97eira@gmail.com

Truls Johansen
tlf: 95 05 48 53
e-post: anita-johansen@live.com

Jørgen Stølan-Thoresen
tlf: 97 43 58 14
e-post: primus.kaktus@gmail.com

Om ungdomskomitéen


Etikk- og samfunnskomité

Leder

Nestleder

Medlemmer

Om etikk- og samfunnskomitéen


Antidopingkomité

Leder
Anne-Grete Sætrang
Doping Control officer, IFSS                  
Leder av IFSS antidopingkomite
tlf: 95 85 13 99
e-post: agzrang@online.no

Medlemmer

Linn Beate Sinding-Larsen
Fysioterapeut; hund og menneske
tlf: 901 98 416
e-post: linnbeateh@hotmail.com                                                                

Sven Krohn
Jurist
tlf: 412 23 919
e-post: sven.h.krohn@gmail.com                                                      

Mirjam Solbakk
Sykepleier og dopingkontrollør
tlf: 91 32 94 10
e-post: mirjamso@online.no

Cathrine Thue Holthe
Veterinær
tlf: 92 42 37 67
e-post: cathrineholthe@hotmail.com                                        

Om antidoping i NHF


FUNK-utvalg

 

Om FUNK


Teknisk Delegert Komité

Leder
Alf Stokke
tlf: 940 32 609
e-post: alstokke@hotmail.com

Medlemmer
Steinar Johansen
tlf: 908 91 958
e-post: steinarjohan@hotmail.no

Rita Hallvig
tlf: 41458513
e-post: run-run@online.no

SANKSJONSUTVALGET 2019

Leder

Nils Finsrud 

tlf: 957 65 996
e-post: nils@gsi.no

Medlem

Pål K. Haugsnes
tlf: 958 28 385
e-post: pkhaugsnes@gmail.com

Medlem

Torunn Garder

tlf: 900 04 090

e-post: tam@online.no

Medlem

Kjell Brennodden
tlf: 909 77 577
e-post: kjbr@tyrili.no

Varamedlem

Lena Boysen Hillestad
tlf: 906 79 061
e-post: musher@frisurf.no

LOVUTVALGET

Leder
Christian Mathiesen
tlf: 951 45 475
e-post:
  c.f.mathiesen@stolt.com

Medlem
Kathrine Fjellstad
tlf: 452 20 202
e-post: 
kathrine.fjeldstad@gmail.com

Medlem
Kristin Aasheim
tlf: 930 00 721
e-post: 
kristin@femund.no

Varamedlem
Christian Lundin
tlf: 905 92 990
e-post: 
lundin@nesslundin.no

Kontrollkomiteen

Leder
Knut Arne Holthe
tlf: 905 50 647
e-post: 
kah@kco.no

Medlem
Stein Tage Domaas
tlf: 48060783
e-post: stein.tage.domaas@gmail.com

Medlem
Elisabeth Edland
tlf: 954 78 868
e-post: elisabeth_edland@hotmail.com

Varamedlem
Roger Dahl
tlf: 481 81 951
e-post
: rogedahl@online.no

Varamedlem
Christine N. E. Karijord
tlf: 46649070
e-post: ck_norway@yahoo.com

Valgkomite

Leder
Inge Bugge Knudsen
tlf: 908 35 561
e-post: inge.bugge.knudsen@gmail.com

Medlem
Eilert Hesthagen
tlf: 951 21 118
e-post: ehesthagen43@hotmail.com

Medlem
Randi Elin Lutnæs
tlf: 98656259
e-post: rel@trysil.kommune.no

Medlem
Kristin Mengshoel
tlf: 954 45 784
e-post: kme@geno.no

Varamedlem
Simen Enger
tlf: 452 18 652
e-post:
simenenger@hotmail.com

 


Dokumenter

X