Styret – Norges Hundekjørerforbund

Styret

President
Siri Barfod
tlf: 92 03 47 61
e-post: sb@advbarfod.no

1. Visepresident
Emil Inauen
tlf: 97 98 71 25
e-post: emil.inauen@onelements.ch

2. Visepresident
Hernan Maquieira
tlf: 46 90 81 69
e-post: hernanmac@hotmail.com

Leder Teknisk Komite Slede
Kristian Sæther
tlf: 97 40 42 90
e-post: kristian_ts_95@hotmail.com

Leder Tekninsk Komite Nordisk
Simen Enger
tlf: 45 21 86 52
e-post: simenenger@hotmail.com

Leder Teknisk Komite Barmark
Terje Hoel
tlf: 95 26 99 05
e-post: terjehoel@gmail.com

Leder Ungdomskomite
Ronja Leegaard
tlf: 90 70 40 64
e-post: ronjaleegaard@live.no

 

For fullstendig oversikt over styret og varamedlemmer, samt styrets oppgaver og ansvarsområder, 2017 – 2018, se komiteer og utvalg.

X