Introkurs – for arrangører

Klubber inviteres til å arrangere introkurs i løpet av sesongen. Introkurset er et grunnleggende kurs for personer som er interessert i langdistanse hundekjøring, eller som er helt i startfasen innen idretten. NHF vil bidra med kr 10 000 til de klubbene som arrangerer kurs, under forutsetning at vedlagte kriterier overholdes.

Kriterier: Kurset må være åpent for alle medlemmer av NHF, det må være minimum 7 deltakere og kurset må følge kursmanualen for intro. Kopi av invitasjon sendes vibecke.schoyen@sleddog.no. NHF står fritt til å markedsføre kurset. Søknadsfrist for støtte er 15. oktober. Rapportering skal skje innen 14 dager etter avholdt kurs. KURSPLAN INTROKURS