Nytt vedtak er fattet av juryen vedr. diskvalifikasjon av utøver i Femundløpet 2017

X