Hva er vi opptatt av?

På Tinget 2019 fikk medlemmene anledning til å si hva de var opptatt av at fokus skal være fremover. Svaret ble presentert i en ordsky.