Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekt 2018 – Hunder som bor ute – forlenges

Vi forlenger perioden for å gjennomføre tilsyn til ut april 2019. Den endelige rapporten vil derfor ikke bli publisert før i begynnelsen av september 2019.

Prosjektet forlenges å få flere tilsyn, slik at vi kan få et godt grunnlag for å vurdere resultatene.

Informasjon om prosjektet og hva inspektørene legger vekt på når de kommer på tilsyn finner du på Mattilsynet.no

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Therese Berger. Hun kan treffes på tlf: 22 77 82 91.

Har du spørsmål om hundehold? Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn på tlf: 22 40 00 00